Det är vi som sitter i styrelsen för Svannäsbygdens byaförening 2018:

Ordförande: Pär Norman, tel: 073-063 76 88, 0940-270 62 mail: tresund@hotmail.com
Kassör: Malin Fjellman
Sekreterare: Gunnel Karlsson
Ledamöter: Kristoffer Thalén och Edvin Karlsson
Suppleanter: Elenor Åström och Ingela Olofsson
Revisorer: Annelie Edlund och Ann-Sofie Karlsson
Valberedning: Lennart Fjellman och Bosse Olsson

 

Inlagt i Styrelsen.