Dax att betala medlemsavgiften

Medlemsavgift 2017 bild

Inlagt i Allmänt, Styrelsen.