För kännedom:


P.g.a det rådande samhällsläget kommer Svannäsbygdens byaförening tyvärr inte att arrangera någon majbrasa i år 😔

Inlagt i Arrangemang, Bygdegården.