Bygdegården – Historia

Svannäsbygdens bygdegård är en gammal skola och lärarbostad som byggdes år 1930. Samma år som den byggdes började en lärarinna undervisa bygdens alla barn och undervisningen i skolan bedrevs fram till år 1948. Efter att skolan lades ner köpte byn upp skolan och idag ägs den fortfarande av Svannäsbygdens byaförening. Skolan har genom åren blivit upprustat och renoverat och idag nyttjas skolan som bygdens gemensamma samlingsplats vid möten, fester och olika arrangemang.

 

Skolan-Svannäs bygdegård3