Insjöbadet – Historia

Svannäs badstrand kom till år 1988 efter att byn, med byaålderman Lennart Mattsson i spetsen, gjort upp med vattenregleringsföretaget om att få iordningsställa en badstrand på deras bekostnad. Detta som en kompensation för regleringen av sjön. Gösta Mattsson ansvarade för att schakta till marken och byborna hjälptes åt att lägga matta på sjöbotten för att motverka gyttjebildning.

Badplatdbygge 1988-2

Vid en gemensam tillställning i Svannäs bygdegård, fick byborna lämna förslag på vad den nyanlagda stranden skulle heta. En jury, bestående av några av byns yngre invånare, utsåg namnet ”Insjöbadet” till vinnare. Två av de namnförslag som fick se sig besegrade var ”Gôr gröbba” och ”88:an”.

Ett par år efter att den första stranden invigts, utökades Insjöbadet med ytterligare en del efter ännu en uppgörelse med vattenregleringsföretaget. Det är denna del som idag nyttjas flitigast som badstrand, medan den äldre delen bl.a. fungerar som fotbollsplan.

DSCN4385