Om föreningen

Under en lång tid var det Svannäs byalag med byaåldermannen i spetsen som förvaltade bygdens intressen. 2007 antogs nya stadgar och intresseföreningen ”Svannäsbygdens byaförening” bildades. Föreningens ändamål är att verka för byarnas utveckling och gemenskap.

Klicka på länken nedan för att ta del av föreningens stadgar:

Stadgar för Svannäsbygdens byaförening (reviderade 2013-04-21)