Mötesprotokoll

På denna sida kan ni ta del av vad som diskuterats och beslutats vid Svannäsbygdens byaförenings styrelse- och årsmöten.

Klicka på länken nedan för att läsa föreningens sista årsmötesprotokoll:

ÅRSMÖTE FÖR SVANNÄSBYGDENS BYAFÖRENING 2022

För att komma till styrelsens mötesprotokoll, klicka på följande länkar: