Svannäs Gårdskyrka – Historia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Första tanken på att bygga en kyrka kom när jag, Lalle Karlsson, läste en bok, Röde Orm, om en viking som byggde en kyrka på ålderns höst. Jag tänkte då att kanske även jag skulle bygga en egen kyrka i framtiden. Den här idén låg kvar som ett frö som jag ständigt vattnade. Till slut hade fröet grott och växt upp till en planta som till sist slog ut i blom. 2006 hade denna idé växt till sig för att bli en handling.

Jag tog kontakt med Ragnar Strömberg, framförde min idé om att bygga en kyrka. Jag beskrev för honom hur jag hade tänkt mig utformningen och frågade honom om han kunde hjälpa mig med konstruktion och detaljer. Han gjorde då en ritning som stämde bra med mina tankar. Hösten 2006 startade bygget med att plattan blev gjuten som en present på hustruns födelsedag. Med det hade kyrkbygget startat. Våren och sommaren 2007 började kyrkan ta form. Till min hjälp som mentor, rådgivare och alt i allo hade jag min gode vän Bosse Olsson. Tack vare honom kunde jag färdigställa bygget till min 60-årsdag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En vacker höstdag den 27 september 2008 invigdes kyrkan av Kyrkoherde Ronny Thellbro som hade stöttat mig under hela byggnadstiden. Sång, musik och tal framfördes av Åke och Edith Lövkvist, Josefin och Bert Lloyd. Till invigningen kom över 100 personer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4 juli 2010 överlämnades en fantastisk gåva till Svannäs Gårdskyrka av Per Svensson och Johan Olofsson i form av en kyrkklocka. Klockan hade de själva gjutit. Den är en kopia av den klocka som fanns i Volgsjö kapell som var Vilhelminas första kyrka.

 

Varför bygger man en egen kyrka?

Tanken med kyrkan är att manifestera

• ett tack till livet

• en hyllning till Skapelsen som vi får leva i och uppleva

• en stor tacksamhet till den stora Skaparen, alltings allt, som jag kallar Gud

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Även färgerna i kyrkan symboliserar detta.

Den röda färgen: ett tack till livet Den gröna färgen: en hyllning till skapelsen och naturen

Den vita färgen: det rena och oskuldsfulla De många fönstren: öppnar för ljuset

 

Kyrkan byggdes i första hand för familjen men har också öppnats för medmänniskorna. Den används för dop, vigslar, gudstjänster, musik och poesi, samtal kring livet i alla dess dimensioner. Svannäs Gårdskyrka är en plats för: närvaro, förundran, tillit, eftertänksamhet och ett återfinnande av långsamheten.

Vi riktar ett stort tack till alla som hjälpt till vid bygget samt till alla som skänkt gåvor till kyrkan.