Svannäsbygden

Till Svannäsbygden räknas byarna Svanberget, Svannäs, Kristineberg, Kullen, Klingerbacken och Ladubacken. I samtliga av dessa byar finns hus och gårdar som nyttjas på olika sätt, men bara i Svannäs, Kullen och Klingerbacken finns bofasta hushåll och därför är det dessa som presenteras närmare på denna hemsida.

Svannäslogga som bild-transparent

Svannäsbygdens logotyp skapades 2013 av Malin Fjellman.
En tävling utlystes i bygden där den som så önskade, fick skicka in sitt förslag på logotyp. Efter några dagars omröstning, på den då aktuella ”Svannäsbloggen”, stod det klart att ovanstående bidrag vunnit.
De stora svarta svankonturerna utgör ramen för hela Svannäsbygden tillsammans med den blå cirkeln som symboliserar vattnet och himlen. Svannens rygg kan ses som en kulle eller backe (som i Kullen och Klingerbacken) och eftersom bygden inte bara omges av vatten utan även av mycket fin skog och mark, representerar de tre granarna på svanens rygg de tre byarna Svannäs, Kullen och Klingerbacken i tur- och storleksordning.