Svannäs

1788 fick Anders Andersson tillstånd att ta upp nybygge i Svanberget på den plats där Arne Jonssons gård står idag. Detta var, vad man vet idag, upprinnelsen till Svannäs bys historia. Någon gång mellan 1788 och 1796 byggdes de första gårdarna i själva Svannäs. Detta gjorde Olof Thomasson på den gård där Per Norman och Maria Mattsson bor idag och Nils Nilsson byggde där Yngve Danielssons hus står.
1936 hade Svannäsbygden det högsta antalet invånare med hela 123 personer inom skifteslaget. Idag har Svannäs by ca. 55 bofasta varav 11 är barn mellan 1-8 år.

SVANNÄS